ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Физика

Анастасов, Анастас и др. Първи стъпки в теорията на относителността. София: Народна просвета, 1983

Дерягин, Борис. Що е триене. София: Техника, 1968

Руденко, Валентин и др. Електромагнетизъм - твърдо тяло. София: Народна просвета, 1985

Проблемното обучение по физика. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1990

Гончаренко, Семьон. Книга за извънкласно четене по физика за 6 кл. София: Народна просвета, 1986

Айсберг, Еужен. Физиката на нашето всекидневие. София: Техника, 1972

Глазунов, Анатолий. Техниката в обучението по физика. София: Техника, 1983

Райчев, Петър. Този невидим загадъчен свят. София: Партиздат, 1982

Бурин, Климент. От ваната на Архимед до атмосферите на далечни планети. София: Народна просвета, 1982

Разумовски, Василий. Творчески задачи по физика в средното училище. София: Народна просвета, 1968

Сборник от задачи по физика. София: Народна просвета, 1987

Карцев, Владимир. Новели за физиката. София: Техника, 1972

Ръчлис, Хю. Физика във вана. София: Техника, 1983

Динев, Динко. От кварките до вселената. София: Изд. на МОН, Съюз на физиците в България, 2005

Кръстев, Венцеслав. Пространство и време. София: Народна просвета, 1966

Захариев, Иван. Закономерностите на хаоса. София: Народна просвета, 1987

Станчев, Лука и др. Сборник с решени задачи по физика - механика. Пловдив: Пигмалион, 1993

Веселовски, И.. Християн Хюйгенс 1629 - 1695. София: Народна просвета, 1963

Погребиски, Йосиф. Г. В. Лайбниц. София: Техника, 1973

Задорожний, Глеб и др. Избрани задачи от националните олимпиади по физика. София: Народна просвета, 1983

Кратка енциклопедия на науките. София: Д-р Петър Берон, 1989

Марковски, Боян и др. Статистически анализ на физическия експеримент. София: Наука и изкуство, 1980

Бекер, Ф. и др. Формули и таблици по основните учебни дисциплини. Варна: Бит и техника, 2005

Борисов, Милко и др. Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България. София: Народна просвета, 1985

Вавилов, Сергей. Исак Нютон. София: Техника, 1965

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)