КАТАЛОГ КНИГИ

Райчев, Петър Петров
Този невидим загадъчен свят / Петър Райчев. - София: Партиздат, 1982. - 224 с. : с ил.; 20 см. - (Хоризонт : Светът, науката, ние)
УДК 539.1(02.062)

Именен показалец

Райчев, Петър Петров

Предметен показалец

Елементарни и най-прости частици
Физика

Сигнатура
53/Р29
Инв. №
5725

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)