ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Физика

Градинарова, Маргарита и др. Физика и астрономия. София: Анубис, 2008

Дацев, Асен. Квантова механика и физическа реалност. София: Наука и изкуство, 1979

Задорожний, Глеб и др. Избрани задачи от националните олимпиади по физика. София: Народна просвета, 1983

Иванов, Драгия. Експериментални задачи по физика. София: Народна просвета, 1988

Ландау, Лев и др. Физика за всики. София: Техника, 1965

Ланина, Ирина. Извънкласната работа по физика. София: Народна просвета, 1983

Бобинска, Елена. Мария Склодовска - Кюри 1867-1934. София: Народна просвета, 1960

Котон, Еужени. Фамилия Кюри. София: Наука и изкуство, 1968

Кузнецов, Борис. Алберт Айнщайн. София: Техника, 1964

Митев, Димитър и др. Сборник от задачи по физика. Варна: Рулин, 1993

Ненова, Ж. и др. Извънкласната работа по физика. София: НЦУТНТ, 1983

Пенесян, Вруйр. Чудесните лъчи. София: Техника, 1979

Попов, Христо. Изграждане на основните понятия на класическата физика в ЕСПУ. София: Народна просвета, 1986

Перелман, Яков. Забавна физика : Т. 1-. София: Техника, 1966

Раев, Александър. Лазери. София: Народна просвета, 1966

Бодичева, Генка и др. Сборник задачи по физика. София: Народна просвета, 1994

Станев, Емил. Физика на океана. София: Народна просвета, 1988

Максимов, Максим. Основи на физиката. София: Булвест 2000, 2003

Димитров, Христо и др. Тестови задачи по физика и астрономия за 7. клас. София: Просвета, 2008

Тулчински, Мордехай. Забавни задачи-парадокси и задачи-софизми по физика. София: Техника, 1983

Кърджилова, Красимира. Как да създадем добри тестове?. Варна: Колор Принт, 2008

Попов, Христо и др. Тестови задачи по физика и астрономия за 7. клас. София: Просвета, 2008

първа | предишна | 1 2

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)