КАТАЛОГ КНИГИ

Кръстев, Венцеслав
Пространство и време / Венцеслав Кръстев. - София: Народна просвета, 1966. - 192 с.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Физика и математика)

Пълното име на автора е: Венцеслав Кръстев Иванов

УДК 53.01

Именен показалец

Кръстев, Венцеслав

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
53/ К92
Инв. №
7730

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)