КАТАЛОГ КНИГИ

Руденко, Валентин Николаевич и др.
Електромагнетизъм - твърдо тяло / Състав. В. Н. Руденко ; Прев. от рус. ез. Пенка Бозарова. - София: Народна просвета, 1985. - 167 с. : с ил.; 20 см. - (Съвременна физика за ученици)

Ориг. загл. Электромагнетизм ; Твердое тело
Йони, проникващи в кристалите / В. А. Беляков . Физика на високите налягания / Е. С. Ицкевич . Съществува ли магнитен заряд / Б. М. Болотовски . Същност на съпротивлението на металите / М. И. Каганов . Загадките на кълбовидната мълния / И. П. Стаханов . На границата на възможностите за измерване във физиката / В. Н. Руденко
Съдържа и кратки биогр. данни за авт. на статиите

УДК 538/539.2

Именен показалец

Руденко, Валентин Николаевич

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
53/ Р91
Инв. №
11972
Сигнатура
53/ Р91
Инв. №
11973

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)