КАТАЛОГ КНИГИ

Проблемното обучение по физика / Хансйоахим Лехнер и др. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1990. - 214 с.; 20 см.

Други авт.: Д. Енгеман, Хр. Цеков, В. Димитрова, Е. Нойман, В. Мантай, П. Милитцер, Л. Пьочулат

Съдържа и: Рез. на рус., англ. ез

УДК 372.853(06)+53

Предметен показалец

Образование
Физика

Сигнатура
53/ П89
Инв. №
15658

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)