КАТАЛОГ КНИГИ

Разумовски, Василий Григориевич
Творчески задачи по физика в средното училище / В. Г. Разумовски; Прев. от рус. Анастас Анастасов. - София: Народна просвета, 1968. - 164 с. : с ил.; 23 см.

Ориг. загл. Творческие задачи по физике

УДК 53(075.3)

Именен показалец

Разумовски, Василий Григориевич

Предметен показалец

Образование
Физика

Сигнатура
53/ Р26
Инв. №
5541

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)