КАТАЛОГ КНИГИ

Ръчлис, Хю
Физика във вана / Х. Ръчлис ; Прев. от англ. ез. Нено П. Иванчев. - София: Техника, 1983. - 91 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Bathtub Physiks / Hy Ruchlis

УДК 53(023)

Именен показалец

Ръчлис, Хю

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
53/ Р98
Инв. №
3976

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)