КАТАЛОГ КНИГИ

Карцев, Владимир Петрович
Новели за физиката / Владимир Карцев; Прев. от рус. Цв. Йотов. - София: Техника, 1972. - 111 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Новеллы о физике

УДК 53(023)

Именен показалец

Карцев, Владимир Петрович

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
53/ К44
Инв. №
8826

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)