КАТАЛОГ КНИГИ

Захариев, Иван
Закономерностите на хаоса / Иван Захариев. - София: Народна просвета, 1987. - 136 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за ученика : Сер. Физика)

Пълното име на авт. е: Иван Захариев Костадинов

УДК 53

Именен показалец

Захариев, Иван

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
53/ З-40
Инв. №
14070

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)