КАТАЛОГ КНИГИ

Погребиски, Йосиф Бенедиктович
Г. В. Лайбниц / Йосиф Б. Погребиски ; Прев. от рус. Гр. Благоева. - София: Техника, 1973. - 309 с. : с ил.; 20 см. - (Научни животописи)

Ориг. загл. Готфрид Вильгелм Лейбниц

УДК 51(47)(092)+53+92 Лайбниц, Готфрид

Именен показалец

Погребиски, Йосиф Бенедиктович

Предметен показалец

Математика
Физика

Сигнатура
51/ Л15
Инв. №
5423

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)