КАТАЛОГ КНИГИ

Глазунов, Анатолий Тихонович
Техниката в обучението по физика / А. Т. Глазунов ; Прев. от рус. Николай Николов. - София: Техника, 1983. - 172 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Техника в курсе физики средней школы

УДК 373:53

Именен показалец

Глазунов, Анатолий Тихонович

Предметен показалец

Образование
Физика

Сигнатура
53/ Г53
Инв. №
4111

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)