2005 - 2018 (c) AntoLab

Web ателие на Огнян Антов

Авторски   (\_/)
Web          (''+'')
Design      ('')_('')

(c) Авторски Web design, AWD

Произведено във Варна

Платформа AntoLab 1.14

Начало

Външни препратки

Модулатор Antonet


Универсален мултифункционален CMS (във функционален превод: система за контролирано и автоматично създаване на съдържание), разработван от 2014 г.

Основни характеристики:

  • отделно ядро с базова функционалност (инсталиране на системата, активиране на модули, свързана работа на базовите модули за един сайт)
  • модулен принцип на работа (за всяка функционалност отделен модул)
  • отделна тема за конкретния сайт и неговото задание
  • основни модули: публикуване, метаданни, показалци, категории, менюта, потребители, бележник (и същевременно базов междупотребителски чат)
  • разработка на специфични модули: напр. каталог на книги, библиографски описания, каталог на музейни единици
  • устойчива възможност за перманентно надграждане и доусъвършенстване
  • базови технологии: PHP, MySQL, CSS, HTML ++ JavaScript, jQuery (заети фрагменти)
  • дългосрочен хоризонт на разработка / поддръжка.

Малко история

→ виж ←


Портфолио : AntoNet


Тема Дамаскин

АНТОВЪ | Събрани web съчинения

Анапест ДРАМОТЕКА | Под редакцията на Огнян Антов

Тема Галера

Анапест ДАМАСКИН | Извадено от книгите, от чекмеджето и от всякъде

Читалище ПРОСВЕТА 1927 - Варна

Тема Band

БУНА ПОМЕРАНЦА | Официален сайт на групата


Портфолио : Приключени проекти

→ виж ←