КАТАЛОГ КНИГИ

Бурин, Климент Иванов
От ваната на Архимед до атмосферите на далечни планети / Климент Иванов Бурин. - София: Народна просвета, 1982. - 104 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за ученика : Сер. Физика)
УДК 532

Именен показалец

Бурин, Климент Иванов

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
53/ Б88
Инв. №
3847

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)