КАТАЛОГ КНИГИ

Гончаренко, Семьон Устинович
Книга за извънкласно четене по физика за 6 кл / С. У. Гончаренко ; Прев. от укр. ез. Милко Николов Илиев. - София: Народна просвета, 1986. - 256 с. : с ил.; 17 см.

Ориг. загл. Книжка для читания з фiзики 6 клас

УДК 374.1:53

Именен показалец

Гончаренко, Семьон Устинович

Предметен показалец

Физика
Извънкласна дейност

Сигнатура
53/ Г58
Инв. №
12758
Сигнатура
53/Г58
Инв. №
12753
Сигнатура
53/Г58
Инв. №
12756
Сигнатура
53/Г58
Инв. №
12757
Сигнатура
53/Г58
Инв. №
12814
Сигнатура
53/Г58
Инв. №
12815

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)