КАТАЛОГ КНИГИ

Борисов, Милко и др.
Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България : Докум. очерци / Милко Борисов, Александър Ваврек, Ганка Камишева. - София: Народна просвета, 1985. - 293 с. : с ил.; 17 см.

Съдържа материали за Йоан Екзарх Български, Иван Селимински, Петър Берон, Димитър Мутев

УДК 53

Именен показалец

Берон, Петър (за него)
Борисов, Милко
Ваврек, Александър
Йоан, Екзарх (за него)
Камишева, Гинка
Мутев, Димитър (за него)
Селимински, Иван (за него)

Предметен показалец

Физика

Географски показалец

България

Сигнатура
53/ Б64
Инв. №
11990

Още от същия автор

Борисов, Милко и др. Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България. София: Народна просвета, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)