КАТАЛОГ КНИГИ

Анастасов, Анастас и др.
Първи стъпки в теорията на относителността / А. Анастасов, Б. Карабски. - София: Народна просвета, 1983. - 123 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за ученика : Сер. Физика)
УДК 530.1

Именен показалец

Анастасов, Анастас
Карибски, Бойко

Предметен показалец

Теория на относителността
Физика

Сигнатура
53/ А64
Инв. №
11157

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)