КАТАЛОГ КНИГИ

Веселовски, И. Н.
Християн Хюйгенс 1629 - 1695 / И. Н. Веселовски ; Прев. от рус. Бл. Долапчиев. - София: Народна просвета, 1963. - 114 с. : с ил.; 20 см. - (Бележити хора на науката)
УДК 51(492)(092)+53+92 Хюйгенс, Християн

Именен показалец

Веселовски, И. Н.

Предметен показалец

Математика
Физика

Сигнатура
51/ Х98
Инв. №
7144

Още от същия автор

Веселовски, И.. Архимед : 287 пр. н. е.- 212 пр. н. е.. София: Народна просвета, 1959


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)