КАТАЛОГ КНИГИ

Динев, Динко
От кварките до вселената : Антология сп. Светът на физиката / Състав. Д. Динев ; Предг. М. Матеев. - София: Изд. на МОН, Съюз на физиците в България, 2005. - 325 с. : с ил.; 24 см.
УДК 53(045)

Именен показалец

Динев, Динко

Предметен показалец

Физика

Сигнатура
53/ Д62
Инв. №
18722

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)