КАТАЛОГ КНИГИ

Сборник от задачи по физика : За учениците 8.-10. клас / Христо Попов и др. - София: Народна просвета, 1987. - 144 с. : с ил.; 20 см.

Други авт. : В. Караиванов, Ив. Желязков, А. Мечкуевски

УДК 53(075.3)

Предметен показалец

Образование
Физика

Сигнатура
53/ С23
Инв. №
13482

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)