ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Култура

Райнов, Богомил. Масовата култура. София: Наука и изкуство, 1974

Съвременната социокултурна ситуация и проблемът за общностите. Варна: ОбщинаВарна, 2004

Бицили, Пьотр. Европейската култура и Ренесансът. София: Анубис, 1994

Мутафчиев, Петър. Лекции по история на културата. София: Анубис, 1995

Динеков, Петър. Литература и култура. София: Наука и изкуство, 1982

Леков, Дочо. Литература, общество, култура. София: Народна просвета, 1982

Богданов, Иван. Живият въглен на словото. София: Народна просвета, 1965

Културата на късната модерност. Варна: , 2009

Българската култура еи европейският XX век. Варна: , 2008

Култура на идентифицирането. Варна: Община Варна, 2003

България в световната история и цивилизации - дух и култура. Варна: Нар. будител, 2001

Проблемът за другия - културно-художествени, антропологически и социално-психологически аспекти. Варна: Община Варна, 2002

Тарасов, Борис и др. Култура и памет. Варна: Община Варна, 2006

Кризисна ситуация и художествена култура. Варна: Община Варна, 2002

Културната интеграция между чехи и българи в Европейската традиция. Варна: Община Варна, 2000

Канон и култура. Варна: Община Варна, 2007

България в световната история и цивилизации - дух и култура. Варна: Народен будител, 2000

България в световната история и цивилизация - дух и култура. Варна: Нар. будител, 2002

Диалог и култура. Варна: Община Варна, 2005

Мутафчиев, Петър. Лекции по история на културата. София: Анубис, 1995

Нешев, Георги. Културни прояви на българския народ ХV-ХVIII век. София: Народна просвета, 1978

Чавръков, Георги. Средища на българската книжовност IХ-ХVIII век. София: Народна просвета, 1987

Радев, Иван и др. История и култура на България в дати. Велико Търново: Слово, 1997

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)