КАТАЛОГ КНИГИ

Българската култура еи европейският XX век : Материали от XVI лятна научна среща варна 20-22 юни 2008 г.. - Варна: , 2008. - 200 с.; 24 см.
ISSN 978-954-91264-9-5УДК 008

Предметен показалец

Култура

Сигнатура
008/Б92
Инв. №
19069
Сигнатура
008/Б92
Инв. №
19070

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)