КАТАЛОГ КНИГИ

България в световната история и цивилизация - дух и култура : Доклади от Международната научна конференция : Варна 23-24 ноември 2001 г. / Ред. Димитър Боянов. - Варна: Нар. будител, 2002. - 203 с.; 23 см.
ISBN: 954-9575-02-0УДК 949.72(063)+930.85(063)

Именен показалец

Боянов, Димитър (ред.)

Предметен показалец

Конференции
История на България
Култура

Сигнатура
949.72/Б92
Инв. №
18400
Сигнатура
949.72/Б92
Инв. №
18401
Сигнатура
949.72/Б92
Инв. №
18545

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)