КАТАЛОГ КНИГИ

Динеков, Петър
Литература и култура : [Сб. статии] / Петър Динеков. - София: Наука и изкуство, 1982. - 419 с.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 398(497.2) + 008(497.2)

Именен показалец

Динеков, Петър

Предметен показалец

Народно творчество
Култура
Българска литература

Сигнатура
886.7.09/Д62
Инв. №
3729

Още от същия автор

Динеков, Петър. Из историята на българската литература [и фолклор]. София: Наука и изкуство, 1969

Динеков, Петър. Литературни въпроси. София: Народна култура, 1963

Динеков, Петър. Литературни образи. София: Народна култура, 1968

Динеков, Петър. Похвала на старата българска литература. София: Бълг. писател, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)