КАТАЛОГ КНИГИ

Проблемът за другия - културно-художествени, антропологически и социално-психологически аспекти : Материали от Х лятна научна среща : Варна : 22-23 юни 2002 / Ред. и състав. Димитър Овчаров и др. - Варна: Община Варна, 2002. - 171 с.; 23 см.
ISBN: 954-91264-1-2УДК 316.72(063)+7.04(063)

Именен показалец

Овчаров, Димитър (съст.)

Предметен показалец

Конференции
Изкуство
Култура
Социология

Сигнатура
Кз 316/П89
Инв. №
18811
Сигнатура
Кз 316/П89
Инв. №
18812

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)