КАТАЛОГ КНИГИ

Радев, Иван и др.
История и култура на България в дати : Възраждане / Иван Радев, Радослав Радев, Елена Налбантова, Петко Петков. - Велико Търново: Слово, 1997. - 368 с.; 24 см.
ISBN: 9544394885УДК 949.72.04(035) + 930.85(497.2)(035)

Именен показалец

Налбантова, Елена
Петков, Петко
Радев, Иван
Радев, Радослав

Предметен показалец

Възраждане
История на България
Култура
Справочник

Сигнатура
949.72.04/И95
Инв. №
17458

Още от същия автор

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1995

Радев, Иван и др. Есето. Велико Търново: Слово, 1998

Радев, Иван. Каравеловото творчество. Велико Търново: Слово, 1996

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1994

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1993

Радев, Иван и др. Литературни анализи. Велико Търново: Абагар, 1992

Радев, Иван. Нравственият патос на ранновъзрожденската ни литература. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)