КАТАЛОГ КНИГИ

Кризисна ситуация и художествена култура : Актуални проекции от миналото и съвременна практика : Материали от IХ лятна научна среща : Варна : 23-24 юни 2001 г. / Ред. и състав. Димитър Овчаров. - Варна: Община Варна, 2002. - 162 с.; 23 см.
УДК 008(497.2)(063)+316.7(497.2)(063)+7.010.1(497.2)(063)

Именен показалец

Овчаров, Димитър (съст.)

Предметен показалец

Конференции
Изкуство
Култура

Сигнатура
Кз 008/К90
Инв. №
18809
Сигнатура
Кз 008/К90
Инв. №
18810

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)