КАТАЛОГ КНИГИ

Диалог и култура : Материали от ХIII лятна науч. среща : Варна : 23-24 юни 2005 г. / Ред. Дарина Василева. - Варна: Община Варна, 2005. - 215 с.; 23 см.
ISBN: 954-91264-4-7УДК 316.75(063)

Предметен показалец

Конференции
Култура

Сигнатура
Кз 316/Д53
Инв. №
18817
Сигнатура
Кз 316/Д53
Инв. №
18818

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)