КАТАЛОГ КНИГИ

Канон и култура : Материали от XV лятна научна среща : Варна : 22-24 юни 2007 г. / Състав. Дарина Василева, Петя Василева. - Варна: Община Варна, 2007. - 218 с.; 23 см.
ISBN: 978-954-91264-7-1УДК 261(063)+008(063)

Предметен показалец

Конференции
Култура
Религия

Сигнатура
Кз 2/К25
Инв. №
19067
Сигнатура
Кз 2/К25
Инв. №
19068
Сигнатура
Кз 2/К25
Инв. №
191856
Сигнатура
Кз 2/К25
Инв. №
19187

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)