КАТАЛОГ КНИГИ

Чавръков, Георги
Средища на българската книжовност IХ-ХVIII век / Георги Чавръков. - София: Народна просвета, 1987. - 280 с.; 20 см.
УДК 949.72.033 + 886.7(091)

Именен показалец

Чавръков, Георги

Предметен показалец

Просветители
История на България
Култура
Манастири - български

Сигнатура
949.72.033/Ч-12
Инв. №
13452
Сигнатура
949.72.033/Ч-12
Инв. №
13453

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)