КАТАЛОГ КНИГИ

България в световната история и цивилизации - дух и култура : Доклади от четвърта Международна научна конференция : Варна : 20-21 номври 1999 / Отг. ред. Димитър Боянов. - Варна: Народен будител, 2000. - 179 с.; 23 см.
ISBN: 954-9575-19-5УДК 949.72:930.85(063)

Именен показалец

Боянов, Димитър (ред.)

Предметен показалец

Конференции
История на България
Култура

Сигнатура
949.72/Б92
Инв. №
18148
Сигнатура
949.72/Б92
Инв. №
18544

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)