КАТАЛОГ КНИГИ

Съвременната социокултурна ситуация и проблемът за общностите : Материали от ХII лятна научна среща : Варна : 26-27 юни 2004. - Варна: ОбщинаВарна, 2004. - 239 с.; 23 см.
ISBN 954-91264-3-9УДК 316.7(063)

Предметен показалец

Конференции
Култура
Социология

Сигнатура
316/С 96
Инв. №
18816

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)