КАТАЛОГ КНИГИ

Културата на късната модерност : Материали от XVII лятна научна среща Варна 20-21 юни 2009 г.. - Варна: , 2009. - 220 с.; 24 см.
ISBN 978-954-92464-1-4УДК 008

Предметен показалец

Култура

Сигнатура
008/К93
Инв. №
19184
Сигнатура
008/К93
Инв. №
19185

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)