КАТАЛОГ КНИГИ

Тарасов, Борис и др.
Култура и памет : Материали от ХIV лятна научна среща : Варна : 24-25 юни 2006 г. / Борис Тарасов и др. - Варна: Община Варна, 2006. - 234 с.; 23 см.
ISBN: 954-91264-6-3
ISBN: 978-954-91264-6-4
УДК 316.7(063)

Именен показалец

Тарасов, Борис

Предметен показалец

Конференции
Култура
Социология

Сигнатура
Кз 316/К93
Инв. №
18917
Сигнатура
Кз 316/К93
Инв. №
18918
Сигнатура
Кз 316/К93
Инв. №
19066

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)