КАТАЛОГ КНИГИ

Културната интеграция между чехи и българи в Европейската традиция : Материали от VII лятна научна среща Варна : 25-27 юни 1999 г. / Състав. Димитър Овчаров и др.. - Варна: Община Варна, 2000. - 250 с.; 23 см.
УДК 008(497.2:437.1)(091)(063)+92(497.2=850)

Именен показалец

Овчаров, Димитър (съст.)

Предметен показалец

Конференции
Култура
България

Географски показалец

Чехия

Сигнатура
Кз 008/К93
Инв. №
18805
Сигнатура
Кз 008/К93
Инв. №
18806

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)