КАТАЛОГ КНИГИ

България в световната история и цивилизации - дух и култура : Докл. от Междунар. науч. конф., Варна, 18-19 ноем. 2000 / Отг. ред. Димитър Боянов. - Варна: Нар. будител, 2001. - 176 с.; 23 см.
ISBN: 954-9575-20-9УДК 949.72:930.85(063)

Предметен показалец

Конференции
История на България
Култура

Сигнатура
949.72/Б92
Инв. №
18148

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)