КАТАЛОГ КНИГИ

Леков, Дочо
Литература, общество, култура : Лит.-социол. и лит.-ист. проблеми на Бълг. възраждане / Дочо Леков. - София: Народна просвета, 1982. - 368 с.; 20 см.
УДК 886.7.09

Именен показалец

Леков, Дочо

Предметен показалец

Българска възрожденска литература
Култура

Сигнатура
886.7.09/Л42
Инв. №
13058

Още от същия автор

Леков, Дочо. Българска възрожденска литература. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993

Леков, Дочо. Илия Блъсков. София: Издателство на отечествения фронт, 1976


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)