ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Фолклор

Мъдростта на народите. София: Д-р Петър Берон, 1985

За всяка болка има билка. София: Медицина и физкултура, 1981

Григоров, Милко. Седемдневие. София: Партиздат, 1979

Български пословици и поговорки. София: Наука и изкуство, 1986

Звездинов, Атанас. Фолклорен калейдоскоп. София: Дамян Яков, 2009

АВС на етнологията. София: Св. Климент Охридски, 1996 -

Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. София: Български писател, 1968-

Български фолклор. София: БАН, 1979

Осинин, Димитър. В огледалото на народните песни. София: Български писател, 1973

Шишманов, Иван. Избрани съчинения. София: БАН, 1965-

Шапкарев, Кузман. Сборник от български народни умотворения. София: Български писател, 1968-1973

Георгиева-Стойкова, Стефана. Български народни гатанки. София: БАН, 1961

Русия, байряк дигнала. София: ЦК на ДКМС, 1979

Ганчев, Иван и др. Математически фолклор. София: Народна просвета, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7045 | Имена в показалеца: 4074

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)