КАТАЛОГ КНИГИ

Шишманов, Иван Д.
Избрани съчинения : В два тома / Иван Д. Шишманов. - София: БАН, 1965- с.; 25 см.

Т. 2: Фолклор и етнография ; Литературна теория, история и критика ; Статии по обществени и културни въпроси. - 1966. - 523 с.

УДК 886.7(091)

Именен показалец

Шишманов, Иван Д.

Предметен показалец

Етнография
Литературознание
Фолклор

Сигнатура
886.7/Ш 70
Инв. №
6858
(Т. 2)

Още от същия автор

Шишманов, Иван. Избрани съчинения. София: БАН, 1965


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)