КАТАЛОГ КНИГИ

Шапкарев, Кузман А.
Сборник от български народни умотворения / Кузман А. Шапкарев. - София: Български писател, 1968-1973 с.; 21 см.

Т. 4. Български приказки и верования с прибавление на няколко македоновлашки и албански . - 1973 - 630 с.

УДК 886.7:398

Именен показалец

Шапкарев, Кузман А.

Предметен показалец

Етнография
Народни песни
Фолклор
Народно творчество

Сигнатура
886.7:398/Ш 29
Инв. №
4422
(Т. 4)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)