КАТАЛОГ КНИГИ

Григоров, Милко
Седемдневие : Мъдростта с нас - всеки ден / Събра и подреди Милко Григоров; Ил. Борис Димовски. - София: Партиздат, 1979. - 336 с. : с ил.; 21 см.

Съдържа: Именен показалец; Списък на съкращенията на произхода на пословиците

УДК 820/899(100)-8

Именен показалец

Григоров, Милко

Предметен показалец

Фолклор

Сигнатура
820/899 / С30
Инв. №
6575

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)