КАТАЛОГ КНИГИ

Ганчев, Иван и др.
Математически фолклор / Иван Ганчев, Кирил Чимев, Йордан Стоянов. - 2 изд. - София: Народна просвета, 1987. - 288 с. : с ил.; 17 см.
УДК 51

Именен показалец

Ганчев, Иван
Стоянов, Йордан
Чимев, Кирил

Предметен показалец

Математика
Фолклор

Сигнатура
51/Г 22
15818/90
Инв. №
13365

Още от същия автор

Ганчев, Иван. Занимателни фолклорни задачи, фокуси и игри. София: ИФ Модул, 1993

Ганчев, Иван. Математика. София: Народна просвета, 1980

Ганчев, Иван и др. Организация и методика на урока по математика. София: Народна просвета, 1987

Ганчев, Иван и др. Организация и методика на урока по математика. София: Народна просвета, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)