КАТАЛОГ КНИГИ

Динеков, Петър
Из историята на българската литература [и фолклор] : [Сб. от статии] / Петър Николов Динеков. - София: Наука и изкуство, 1969. - 359 с.; 20 см.
УДК 886.7.09 + 398(497.2)(091)

Именен показалец

Динеков, Петър

Предметен показалец

Българска литература - история
Фолклор

Сигнатура
886.7.09/Д62
Инв. №
7063

Още от същия автор

Динеков, Петър. Литература и култура. София: Наука и изкуство, 1982

Динеков, Петър. Литературни въпроси. София: Народна култура, 1963

Динеков, Петър. Литературни образи. София: Народна култура, 1968

Динеков, Петър. Похвала на старата българска литература. София: Бълг. писател, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)