КАТАЛОГ КНИГИ

Звездинов, Атанас
Фолклорен калейдоскоп : Всичко от учебниците и най-доброто извън тях / Състав. Атанас Звездинов; Худож. Любка Маринкова, Ивайло Николов, Диляна Кметова. - София: Дамян Яков, 2009 : с ил.; 22 см.

Кн.1. За 2.-4. клас .- 216 с.: с ил.
ISBN 978-954-527-459-6
Кн. 2. За 5.-6. клас . - 2009 . - 264 с. : с ил.
ISBN 978-954-527-461-9

УДК 372.41(082)(075.2)

Именен показалец

Звездинов, Атанас

Предметен показалец

Българска литература - учебни помагала
Фолклор

Сигнатура
372/ З-47
Инв. №
19371
(Кн.1)
Сигнатура
372/ З-47
Инв. №
19370
(Кн.2)

Още от същия автор

Звездинов, Атанас. Въже от пясък. София: Дамян Яков, 2006

Звездинов, Атанас. Диви карамфили. София: Народна младеж, 1982

Звездинов, Атанас. Фанфари. София: Военно издателство, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)