КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиева, Иваничка
Българска народна митология : [Изследване] / Иваничка Георгиева. - София: Наука и изкуство, 1983. - 210 с. : с ил.; 28 см.
УДК 398.1/.4(497.2)

Именен показалец

Георгиева, Иваничка

Предметен показалец

Етнография
Фолклор
Митология

Сигнатура
398/Г37
Инв. №
11443
Сигнатура
398/Г37
Инв. №
11444

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)