КАТАЛОГ КНИГИ

Шапкарев, Кузман
Сборник от български народни умотворения / Кузман Шапкарев. - София: Бълг. писател, 1968-1973 с.; 20 см.

Т. 1. Обредни песни. Народни обичаи . - 1968
Т. 3. Песни из обществения, семейния и частния живот . - 1972
Т. 4. Български приказки и верования с прибавление на няколко македоновлашки и албански . - 1973

УДК 886.7:398

Именен показалец

Шапкарев, Кузман

Предметен показалец

Фолклор

Сигнатура
886.7:398/Ш29
Инв. №
4420
(Т. 1)
Сигнатура
886.7:398/Ш29
Инв. №
4421
(Т. 3)
Сигнатура
886.7:398/Ш29
Инв. №
4422
(Т. 4)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)