КАТАЛОГ КНИГИ

За всяка болка има билка : От цял свят за здравето и медицината : Пословици и афоризми / Подбрал и състав. Никола Запрянов ; Худож. Борис Димовски. - София: Медицина и физкултура, 1981. - 288 с. : с ил.; 20 см.

Съдържа: Кратки данни за някои автори ; Кратки справки за някои народи и езици

УДК 820/899(100)-8

Именен показалец

Запрянов, Никола (съст.)

Предметен показалец

Медицина
Фолклор

Сигнатура
820/899 / З-11
Инв. №
1500

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)