КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиева-Стойкова, Стефана
Български народни гатанки / Стефана Георгиева-Стойкова. - София: БАН, 1961. - 232 с.; 21 см.
УДК 398.6(497.2)

Именен показалец

Георгиева-Стойкова, Стефана

Предметен показалец

Фолклор
Гатанки

Сигнатура
39/С 78
Инв. №
6720

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)