КАТАЛОГ КНИГИ

Ангелов, Валентин
Мит и фолклор / Валентин А. Ангелов. - София: Акад. изд. проф. М. Дринов, Изд. Тилиа, 1999. - 237 с. : с ил.; 21 см.
ISBN: 954-430-619-6, 954-8706-32-6УДК 73/76.045/.046(497.2)+39:003

Именен показалец

Ангелов, Валентин

Предметен показалец

Изобразително изкуство
Декоративно-приложно изкуство
Фолклор
Народно творчество
Изкуство
Митология

Сигнатура
73/76/А64
Инв. №
20108

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)