КАТАЛОГ КНИГИ

Крали Марко : Бълг. юнашки епос в 33 песни / Увод, състав., ред. и бел. Андрей Германов ; Ил. Петър Рашков. - София: Народна младеж, 198у. - 340 с.; 33 см.
УДК 886.7:398

Именен показалец

Германов, Андрей (съст.)

Предметен показалец

Фолклор

Сигнатура
886.7:398/К89
Инв. №
3811

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)